Pran
aksyon

Arizona

Akannsas

Fevriye 8, 2024

Kalifòni

16 Janvye 2024
14 Janvye 2024
Kalabasas
17 Janvye 2024
Los Angeles
Novanm 13, 2023
Los Angeles
9 Oktòb 2023
Swès syans
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

distri Columbia

Florid

Lauderdale Lakes
16 Janvye 2024
Lak vo plaj
14 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Awaii

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Ilinwa

16 Janvye 2024
24 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
Chicago
15 Janvye 2024
23 Janvye 2024
Inivèsite Park
16 Janvye 2024
Evanston
16 Janvye 2024
Macomb
23 Janvye 2024

Indiana

Se pou 14, 2024
21 Janvye 2024

Iowa

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Kentucky

Lwizyana

18 Janvye 2024
24 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
17 Janvye 2024
14 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Maryland

Upper Marlboro
Se pou 18, 2024

Michigan

19 Janvye 2024
15 Janvye 2024
16 Janvye 2024
Detroit
16 Janvye 2024
15 Janvye 2024
16 Janvye 2024
17 Janvye 2024
16 Janvye 2024
15 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Minnesota

Mississippi

Gòlf la
9 Desanm 2023
16 Janvye 2024

Missouri

Avril 7, 2024
Clinton
16 Janvye 2024

Montana

15 Janvye 2024

Nebraska

Nevada

27 Janvye 2024

New Jersey

Nouvo Meksik

Albuquerque
18 Janvye 2024
Albuquerque
15 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Nouyòk

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
18 Janvye 2024
13 Janvye 2024
Fevriye 1, 2024
17 Janvye 2024
Fevriye 1, 2024

Kawolin di nò

16 Janvye 2024
Charlotte
16 Janvye 2024
13 Janvye 2024
Greensboro
Fevriye 17, 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Ohio

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
Alyans
16 Janvye 2024
17 Janvye 2024

Oklahoma

20 Janvye 2024

Pennsilvani

16 Janvye 2024
15 Janvye 2024
Pittsburgh
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Rhode Island

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Kawolin disid

16 Janvye 2024

Tennessee

16 Janvye 2024
16 Janvye 2024

Wisconsin

19 Janvye 2024

JWENN TWOUS AKSYON OU!

Èske w ap konsidere planifye yon evènman pou Jou Nasyonal la nan rival rasyal? Gid sa yo ofri sijesyon pou kreye eksperyans gerizon rasyal pou timoun yo, nan anviwònman pwofesyonèl ak nan mitan politik yo.