Atis ak Enstitisyon kiltirèl
MLK JOU KOMINOTE CHANTE-IN: Selebre chante mouvman Dwa Sivil la
Janvye
15
2024
1:00 PM
Akomode pa: Crenshaw Legliz Metòd
MLK JOU KOMINOTE CHANTE-IN: Selebre Chante nan Mouvman Dwa Sivil la se yon pwojè sèvis GRATIS ki fèt yo pote chantè ansanm nan selebrasyon mizik la ki te gaz Dr Martin Luther King, Jr. ak Mouvman Dwa Sivil la.

Nou pral ogmante vwa nou kòm yon kongregasyon inifye pou chante nanm klasik ak chante ki ra nan Mouvman an ki ankouraje angajman, bati kominote a ak kreye aksyon konstriktif.

MLK JOU KOMINOTE CHANTE-IN: Selebre Chante nan Mouvman Dwa Sivil la pral leve ak plis mesaj Dr. Wa a nan jistis sosyal ak ekite atravè CHANTE ("Chante-In") sou sèl jou ferye federal la deziyen kòm yon jou sèvis Nasyonal.

Pa patisipe nan pwojè sèvis, nou ka pon divize, geri blesi ak kreye chanjman ki dire lontan ki ka benefisye kominote nou yo pou ane kap vini yo.

Nou ap akeyi TOUT CHANTÈ - moun ak koral + timid chantè ak SUPA⭐s - UNITE, SÈVI AK SELEBre eritaj la enkwayab nan Dr King.