PALE NOU DE EVÈNMAN OU

Pou nou vin gen yon bèl avni, nou dwe reyini ansanm pou n geri, pou n eksplore ak konpreyansyon nou sou limanite.