Lè ou panse osijè ras nan Amerik, ki sa ki pi bezwen danjere kounye a?