Tout moun
Prejije dewounman
Fevriye
01
2024
12:00 PM
Akomode pa: Prejije dewounman
Nou pral dewoule ak kòz rasin Prejije ak ki jan yo bese danjere li nan Konesans, Ajisteman ak Edikasyon. Efò pwojè nou yo montre kijan nou òganize pou kòmanse reyalize objektif sa yo. Nou tout ap esplike tou ki jan moun ki enterese yo ka vin patisipe.