Tout moun
In-Lak'ech Ala K'in: "Tu eres mi otro yo," Mwen se ou; Ou se mwen.
Janvye
16
2024
3:00 PM (MT)
Akomode pa: Raices del Saber Xinachtlit Lekòl kominote
In-Lak'ech Ala K'in: "Tu eres mi otro yo," Mwen se ou; Ou se mwen.
Yon tèm Maya ki eksplike kijan "lòt la" se mwen menm ak mwen se "lòt la" anmenmtan. Lè m ap pran swen yo, mwen pran swen tèt mwen.
Mwen se ou menm; ou se mwen." Nan jou richès rasyal, li lè yo reflechi sou valè pataje nou yo ak kreye kolaborasyon, reflete tèt nou sou "lòt moun yo." Nou te mete elèv yo devan youn lòt epi nou te mande yo pou yo idantifye resanblans ak diferans.
Nan Raíces, nou kwè ke yon mond diferan se posib, e nou dwe ouvri kè nou pou nou rekonèt tèt nou nan lòt la. Nou konprann valè sa yo epi pratike yo chak jou nan lekòl la. EGALITE, RESPÈ, DIFERANS, DIVÈSITE, SOLIDARITE, KONPREYANSYON, LIBÈTE, JISTIS.