Tout moun
chita pale ekite yo
Janvye
16
2024
12:00 PM
Anime pa: Sous la
Ti ekip nou an nan 12 pral patisipe nan yon konvèsasyon sou ras ak ki jan li afekte travay nou an, nou pral pataje eksperyans pèsonèl, leson, lekti, ak sitou pataje yon espas brav kote tout moun vle ak kapab aprann.