Elèv
Semèn rèv kolèj Luther College a
Janvye
16
2024
4:00 PM
Akomode pa: Luther College
Luther College pral òganize semèn rèv soti nan 10 janvye-19, ki gen ladan evènman, aktivite ak kontak kominotè, ki gen ladan:

10 Janvye – Mo F la: Istwa padon, ouvèti resepsyon egzibisyon.

15 janvye – Etid Nwa ensije: Yon istwa tou kout nan prezan an, yon konferans pa Dr Keona K. Ervin, pwofesè nan sèks, seksyalite ak etid fanm nan Kolèj Bowdoin.

16 janvye – Yon konvèsasyon sou règleman rasyal pou elèv, fakilte, anplwaye ak manm kominote a

17 janvye – Sèvis sonje MLK

18 janvye – Manm kominote Luther yo pral li liv nan zòn elèv lekòl elemantè yo

19 janvye – Sèvis rasis