Tout moun
Jou nasyonal rizè rasyal
Janvye
16
2024
6:00 PM
Akomode pa: Raleigh Komisyon relasyon imen
Nan dat 16 janvye 2024, Komisyon Relasyon Raleigh imen an ap envite rezidan Raleigh yo nan yon sware edifyan pou reyini ansanm, kontribye nan yon pwojè atizay kolektif, epi patisipe nan diskisyon gerizon ak vwazen yo sou fason nou rekonèt ak apresye youn ak lòt.