Tout moun
Jou nasyonal rizè rasyal
Janvye
16
2024
5:00 PM
Akomode pa: Laboratwa Aprantisaj Aksyon Buffett
Evènman an pral prezante yon jèn mizik ouvè, aktivite atizay, ak konvèsasyon pou ogmante konsyantizasyon ak ankouraje gerizon. Y ap bay rafrechisman ak manje. Li gratis epi ouvè a piblik la.