Tout moun
Konesans prejidis, mitigasyon ak Edikasyon
Fevriye
01
2024
12:00 PM
Akomode pa: Prejije dewounman
Nou pral montre ki jan yo asire ak pataje konesans sou Prejije, egzamine rasin yo nan Prejije ak ki jan li manifeste tèt li nan nou tout, diskite sou estrateji atenyasyon ak Lè sa a, mete aksan sou metòd yo pa ki nou ka elimine eleman pi gwo li yo nan Edikasyon.