Tout moun
Inite mache
Janvye
16
2024
11:00 AM
Akomode pa: Inivèsite nan mòn Inyon
Nou pral kenbe dezyèm anyèl nou an mache pou pataje istwa a nan ki jan kanpis nou an selebre MLK Jou ki pral mennen nan Sèvis Chapel ki te fèt pa lidè elèv yo. Yo pral sèvi yon repa apre Sèvis Chapèl.