Yon nouvo jenerasyon nan Selma espere pote tounen pwosperite ekonomik nan dwa sivil 'Mecca'

Dè milye de moun vwayaje nan Selma, Alabama chak ane pou mache nan mak pye san dimanch. Li te vin yon alèt nan egalite soti nan Mouvman Dwa Sivil la, men yon fwa vil la okipe ki kounye a ap ranpli ak inegalite ekonomik. Nan twa epizòd nou an seri patwone pa W.K. Kellogg Fondasyon, nou pral montre rezidan lokal yo ak pwopriyetè biznis yo bande ansanm nan gerizon rasyal yo kreye nouvo opòtinite nan touris pou vwazen yo boujonnen. Claretta Bellamy rapòte.