Ki lè ou te fèk vin okouran de kous?
A laj 7 an
Lyn
Filadèlfi nan Santral California
Afriken/Jwif / Natif natif na