Poukisa ou enterese nan danje rasyal? Ki sa ki motive w pou w aprann plis toujou?
Maladi kominote minorite yo ak moun ki ap twouble m
@anonymous
Blan
li