Nan Mèkredi, 24 janvye 2024 nan Lawrence D. Crocker Lekòl Elemantè nan New Orleans, Jèn Odyans yo ofri yon dezyèm evènman bilding kominote pou gerizon Rasyal nan fòm lan nan Mouvman Kolektif pou gerizon rasyal. Koòdonatè Aprantisaj Emosyonèl ak Sosyal Emosyonèl Eddy Villalta Guillen pral gide moun kap bay swen Crocker ak manm fanmi yo nan yon evènman Mouvman Kreyatif pou enspire konvèsasyon ak restorasyon. Pòt yo louvri nan 5:15pm ak evènman an kòmanse nan 5:30pm.

CRJE ak posib Avni yo ap òganize yon evènman istwa ak ti goute ak konvèsasyon kominote a nan libreri a posib nan New Haven, Connecticut make Jou Nasyonal la nan gerizon rasyal. Megan Madison, ki gen liv yo pral chin an tap, se yon fasilitatè CRJE long. Elèv yo, fanmi yo, pwofesè yo, ou tout akeyi rantre nan!

Lojman Lokatè Lokatè a ap konekte patisipan yo avèk opòtinite lojman abòdab ak chans pou aprann plis sou sijè ki gen rapò. Anpil òganizasyon lokal ak resous yo pral reprezante, ansanm ak aktivite zanmitay pou tout laj. Wayòm Santral Owayo pral òganize yon aktivite fanmi pou ankouraje alfabè ak refleksyon sou kominote a epi pataje eritaj.

Pou timoun piti yo devlope yon sans pozitif nan pwòp tèt ou, respè ak konpasyon pou lòt moun, e kouraj pou yo pale pou lòt moun lè yo wè enjistis, yo bezwen granmou ki modèl konpetans sa yo. Avèk lide ke nou tout se menm bagay la epi nou tout diferan, Antrenè ECC Fanmi yo ap bay aktivite aprantisaj ak materyèl pou timoun ak fanmi yo jwe epi aprann ansanm! Nou pral pataje istwa "Chanjman Chante" Amanda a nan lekti tan ak tout fanmi yo ap resevwa yon kopi kòm byen ke lòt materyèl aprantisaj pou yon ekstansyon pou aprantisaj la nan kay! Evènman an akomode pa Calhoun ISD koneksyon timoun piti an patenarya ak Patènite ak Sèvis Fanmi Hub nan Sant Kominotè Link nan Batay Creek, Michigan.